Herseye Mayonez Olurum

MAYONEZ YEMEK BENCE BI HAYAT FELSEFESI.bunu anlatmak bıraz sıkıntı olur ama neyse.BUYUK HARFLE YAZMA HOBİM VAR.birde tumblr'a fobim var yenmeyi deniyorum.

pembelikorsan:

Fakiriz biz

Canım biz yanlış yere gelmişiz

(Kaynak: mesutmacutay, okkeymaam gönderdi)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter